Δεκέμβριος 2018

Σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αλλαγή (στη πλατφόρμα δήλωσης μαθημάτων) των περιόδων δήλωσης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών Α’ κύκλου του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε....

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (σύμφωνα με το Ν.4485/17)  έχει ενεργοποιηθεί  στο πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του υπουργείου παιδείας. Οι φοιτητές του...