Μάρτιος 2019

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ότι τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσουν κανονικά την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019....