Ιανουάριος 2020

Σύμφωνα με τον Ν.4653/2020 (άρθρο 51), δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακ. έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια...

Η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, μέσω διαδικτύου, των φοιτητών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ θα ξεκινήσει στις 22/1/2020 και θα λήξει στις 9/2/2020....