Απρίλιος 2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ότι οι κάτωθι αναφερόμενοι διδάσκοντες θα δέχονται τους φοιτητές για απορίες και γενικότερες ερωτήσεις, μέσω της πλατφόρμας MS...

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 26 Απριλίου...

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση σπουδών μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική  και μόνο αίτηση στο email της Γραμματείας χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το email που τους έχει...

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 44726/Ζ1/09-04-2020 (ΦΕΚ 1271/τ.Β΄/09-04-2020) Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό...

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και όλες οι αρμόδιες ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του, καταβάλλουν καθημερινά τεράστιες και συντονισμένες προσπάθειες, ώστε οι...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑΔΑ ότι από 1η Απριλίου ξεκινούν οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Να τονίσουμε ότι οι δηλώσεις αναφέρονται...