Μάιος 2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που την περίοδο αυτή εκπονούν Πρακτική Άσκηση και την είχαν διακόψει λόγω των περιοριστικών μέτρων, ότι μπορούν να την συνεχίσουν...