Ιούνιος 2020

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους ακαδημαϊκούς υποτρόφους η αξιολογική κατάταξη της Επιτροπής Αξιολόγησης ανά γνωστικό αντικείμενο/μάθημα. Στην κατάταξη της Επιτροπής οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η προθεσμία ανάληψης Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020, λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2020....