Αύγουστος 2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθμ. 12/27-07-2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε η διεξαγωγή των εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019...