Σεπτέμβριος 2020

Η εξυπηρέτηση του κοινού από την Γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού...