Δεκέμβριος 2020

Όσοι εκ των φοιτητών δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής – διπλωματικής εργασίας οι ημερομηνίες υποβολής παρατείνονται έως την Παρασκευή 18/12/20. Εκ της γραμματείας...