Μάρτιος 2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου ακ. ετ. 2020-2021 είναι διαθέσιμα στη σελίδα: Προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών –...

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησαν την  Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 παρατείνονται έως τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021. Σύμφωνα με...

Παρακαλώ όσοι/ες επιθυμείτε να παρακολουθείτε το μάθημα Β' Εξαμήνου Αγγλική Τεχνική Ορολογία να εγγραφείτε στο νέο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA258/ Από εδώ και πέρα όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι ξεκινά σήμερα Τετάρτη, 10-3-21, στις 13:00, η διδασκαλία του μαθήματος: "Αγγλική Τεχνική Ορολογία". Το link του μαθήματος είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjEzOTg3YWQtOGRkOC00NGQwLTg5ZjktMDM0MWRlMThiM2Mw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%22ed3d5dda-6448-4894-b875-13cc57b30eac%22%7D Διδάσκουσα του μαθήματος...

Αγαπητοί φοιτητές, Με την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα σχετικά με το...