Ιούλιος 2021

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 74278 απόφαση του Πρύτανη του ΠΑΔΑ (άρ 38, παρ. 5) ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), «Ο φοιτητής...