Νοέμβριος 2021

Όσοι/ες φοιτητές/τριες του Tμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση, να επικοινωνήσουν με email με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, κύριο Μ....