Ιούνιος 2022

Aνακοίνωση του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, το οποίο αφορά στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία.  link Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων  link    ...

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν παραλάβει τα σχέδια που παρέδωσαν στα πλαίσια του Εργαστηρίου «Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD» το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022...