Ιούλιος 2022

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 74278 απόφαση του Πρύτανη του ΠΑΔΑ (άρ. 38, παρ. 5) ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) ‘’Ο...