Σεπτέμβριος 2023

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ότι η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής τους στο σύστημα preregister του Πανεπιστημίου παρατείνεται έως τις 8-10-2023. Σε...

Καλωσορίζουμε τους νεοεισαχθέντες Αλλοδαπούς – Αλλογενείς  των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του...