Φεβρουάριος 2024

Εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών και απερχόμενων φοιτητών Erasmus+ Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (13/2/24), οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται εξ αποστάσεως. Το ίδιο γίνεται και για...