Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ξεκινά την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 και λήγει την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021.

Δεν απαιτείται να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο οι πρωτοετείς φοιτητές, καθόσον τη δήλωσή τους θα επιμεληθεί η Γραμματεία.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Ισχύουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα με βαθμό προαπαίτησης τρία (3).
  • Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν υποβάλλετε τη Δήλωση Μαθημάτων γιατί αν ξεχάσετε να δηλώσετε κάποιο μάθημα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και εξεταστείτε, δεν θα μπορέστε να το κάνετε μετά τη λήξη της προθεσμίας. Στο θέμα αυτό δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση, εκτός για σοβαρούς λόγους υγείας που θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα.
  • Και μην ξεχάσετε να κάνετε οριστική υποβολή της Δήλωσης, όταν καταλήξετε στα μαθήματα που επιθυμείτε να δηλώσετε.

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Εκ της Γραμματείας