Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου θα διεξαχθεί την περίοδο από 21-5-20 έως και 7-6-20. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που θα ξεκινήσουν στις 15-6-20 και, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως με μεθόδους που θα ανακοινωθούν ανά μάθημα από τους υπεύθυνους καθηγητές.