Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-24

Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-24

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-24 του ΠΑΔΑ, τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 11/3/24, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να γραφούν άμεσα στην e-class κάθε μαθήματος που πρόκειται να δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο 2023-24, ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του αντίστοιχου διδάσκοντος.

Την Δευτέρα 11/3/24, τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου και αυτό θα συνεχιστεί για όσες διάστημα υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου. Από τη στιγμή που θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του Πανεπιστημίου, αυτομάτως η διδασκαλία θα πραγματοποιείται δια ζώσης.

Για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου των οποίων η δια ζώσης εξέταση εκκρεμεί, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να εξεταστούν το συντομότερο δυνατό, από τη στιγμή που θα αποκατασταθεί η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου. Προγραμματίζεται κάτι τέτοιο να πραγματοποιηθεί σε μέρες και ώρες που το ωρολόγιο πρόγραμμα θα το επιτρέπει, χωρίς να επηρεάζεται η διεξαγωγή των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.