Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τους πρωτοετείς φοιτητές

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τους πρωτοετείς φοιτητές

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα μαθήματα του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών θα ξεκινήσουν να διδάσκονται με μέσα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας MS Teams, τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφών και να αποκτήσετε κωδικούς του Ιδρύματος (email και password) θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις διαλέξεις των μαθημάτων χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους (links) στον παρακάτω πίνακα. Οδηγίες για τη σύνδεσή σας στο MS Teams για την παρακολούθηση του μαθήματος «Μηχανική I» παρουσιάζονται στον σύνδεσμο:

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2020/10/Οδηγίες-σύνδεσης-στο-κανάλι-του-μαθήματος-Μηχανική-Ι-στο-MS-Teams.pdf

Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσετε και για τα άλλα μαθήματα χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για πληροφορίες και ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους:

Θεόδωρο Γεροστάθη, Αναπλ. Καθηγητή, tgero@uniwa.gr

Κων/νο Πολίτη, Καθηγητή, cpolitis@uniwa.gr

Επίσης, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι σχεδιάζουμε υποδοχή των πρωτοετών, σε μικρές ομάδες, η οποία πιθανότατα θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, εφόσον από το Πανεπιστήμιο έχουν ρυθμιστεί θέματα σχετικά με τα εφαρμοζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για το θέμα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση και για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο του Τμήματος και να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις.

 

Μάθημα Διδάσκων Σύνδεσμος MS Teams
Γραμμική Άλγεβρα Ν.  Τσιρίβας

ntsirivas@uniwa.gr

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e61be86cfed4185821301840509382b%40thread.tacv2/1601804928744?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22ff189cbf-60a2-4a82-945d-b97f74800ce3%22%7d
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ν. Σγούρος

nsgouros@uniwa.gr

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU3MWY3NWYtOWY2MS00MzRlLWJhODUtZDcyNmEyZTZhM2U2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22e47414cd-b848-40cc-bc2d-86d6e860cf06%22%7d
Μαθηματική Ανάλυση I Δ. Μητσούδης

dmits@uniwa.gr

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a51ea936a9b7b479e87051959ad46fa47%40thread.tacv2/1601801578547?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%227d210d06-e77b-41bf-9d90-80a3a3714fcd%22%7d
Μηχανική I Δ. Σάββας

dsavvas@uniwa.gr

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ae8ab4aee17e84cf28eca6a30dc854b57@thread.tacv2/1601732286831?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%220450f4da-a4bb-4b76-9593-48532186c215%22%7D
Φυσική I Μ. Σέρρης

mserris@uniwa.gr

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a84569a86b8704bc9b9fa0b55b5f65a36%40thread.tacv2/1601811023247?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2248e973aa-2b82-4483-b00d-6819c5f73379%22%7d
Βασικές αρχές ναυπηγικής και Θαλάσσιας τεχνολογίας Α. Χατζηαποστόλου

ahatzi@uniwa.gr

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a49f19a757b7e4083b4e1b13e7d985736%40thread.tacv2/1601828111537?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22f7875515-ee2b-49fc-a9cf-c8c970a7432c%22%7d
Μηχανολογικό σχέδιο και εισαγωγή στο MCAD Σ. Δημητρέλλου

sdimitre@uniwa.gr

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97c29520d15a4ef1ac1e300b47efb0e6%40thread.tacv2/1601743045731?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d