Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.na.uniwa.gr).

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα διεξαχθούν ως εξής:

  • Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά με εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία μέσω MS Teams.
  • Τα εργαστηριακά μαθήματα θα διεξαχθούν με μεικτό σύστημα που περιλαμβάνει φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω MS Teams. Για τα εργαστηριακά μαθήματα που θα γίνουν με φυσική παρουσία θα ληφθεί πρόνοια ώστε να γίνουν και με εξ αποστάσεως μέσα ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και οι φοιτητές που για υγειονομικούς ή άλλους λόγους δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στα εργαστήρια.

Για την καλλίτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επειδή οι δηλώσεις μαθημάτων δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e-class στα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν το χειμερινό εξάμηνο. Στις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο eclass θα ανακοινωθούν τα links για τα εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω του MS Teams.

Επειδή την περίοδο αυτή δεν μπορούμε να έχουμε άμεση και προσωπική επαφή συστήνεται στους φοιτητές να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος και να ενημερώνονται για τις διάφορες ανακοινώσεις. Η βασική πάντως ενημέρωση ανά μάθημα θα γίνεται από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους το συντομότερο δυνατόν.

Σας ευχόμαστε,

Καλή αρχή και μια δημιουργική και ασφαλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα υπάρξει ιδιαίτερη ανακοίνωση.