Αιτήσεις για βεβαίωση σπουδών

Αιτήσεις για βεβαίωση σπουδών

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση σπουδών μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική  και μόνο αίτηση στο email της Γραμματείας χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το email που τους έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο.

Εκ της Γραμματείας