Ακαδημαική Ταυτότητα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ακαδημαική Ταυτότητα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (σύμφωνα με το Ν.4485/17)  έχει ενεργοποιηθεί  στο πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του υπουργείου παιδείας. Οι φοιτητές του ΠΜΣ  μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Από το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τηλ. 210-5385117-118