Ανάληψη πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο

Ανάληψη πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο

Ενημερώνονται οι φοιτητές που προτίθενται να πραγματοποιήσουν ανάληψη πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2019-20 ότι έχουν προθεσμία να προσκομίσουν τις αιτήσεις τους (με την υπογραφή του επιβλέποντος Καθηγητή τους) στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 20 Ιανουαρίου 2020 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00.