Ανακοίνωση για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023