Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023

Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τους φοιτητές ΠΑΔΑ όσο και για τους φοιτητές ΤΕΙ,  για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ξεκινούν την 21η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται την 31η Οκτωβρίου 2022.

 

Προσοχή:

α) οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

β) για τους/τις φοιτητές/τριες του 1ου εξαμήνου σπουδών δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης μαθημάτων.