Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023

Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τους φοιτητές ΠΑΔΑ όσο και για τους φοιτητές ΤΕΙ,  για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ξεκινούν την 2η Μαρτίου και ολοκληρώνονται την 31η Μαρτίου 2023.

 

Προσοχή:

Οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.