Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-2022

Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τους φοιτητές ΠΑΔΑ όσο και για τους φοιτητές ΤΕΙ, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ξεκινούν την 1η Μαρτίου και ολοκληρώνονται την 20η Μαρτίου 2022.