Ανακοίνωση για μαθήματα της εβδομάδας 23/10 – 27/10

Ανακοίνωση για μαθήματα της εβδομάδας 23/10 – 27/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 23/10 – 27/10

  • Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι του Α εξαμήνου ξεκινά την Δευτέρα 23/10.
  • Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ του Γ εξαμήνου ξεκινά την Πέμπτη 26/10.
  • Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ξεκινά την Τετάρτη 25/10.
  • Υπάρχει κάποια αλλαγή στη ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ του Ε εξαμήνου, λόγω χρήσης αίθουσας μεγαλύτερης χωρητικότητας.

 

Τα παραπάνω θα γίνουν με βάση την 3η έκδοση Ωρολογίου Προγράμματος