Ανακοίνωση για Νεοεισαχθέντες Αλλοδαπούς-Αλλογενείς (Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή)

Ανακοίνωση για Νεοεισαχθέντες Αλλοδαπούς-Αλλογενείς (Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή)

Καλωσορίζουμε τους νεοεισαχθέντες Αλλοδαπούς – Αλλογενείς  των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ

του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024

Όσον αφορά την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής αυτής κατηγορίας, οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο mail της γραμματείας στο na@uniwa.gr ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής  από  Τρίτη 12/9/23 έως Δευτέρα 25/9/2023.

Οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής, αντί της αίτησης ηλεκτρονικής προεγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τα δικαιολογητικά την αίτηση που βρίσκεται στο παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Αίτηση εγγραφής για αλλοδαπούς – αλλογενής νεοεισαχθέντες φοιτητές

 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Σημείωση: ειδικά οι εισαγόμενοι άρρενες Κύπριοι μπορούν να εγγραφούν εφόσον έχουν τελειώσει την στρατιωτική τους θητεία ή την τελειώνουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2023. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίσουν το απολυτήριο του στρατού μετά τις 15 Νοεμβρίου και  μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023.