Ανακοίνωση για Νεοεισαχθέντες Αλλοδαπούς-Αλλογενείς. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Ανακοίνωση για Νεοεισαχθέντες Αλλοδαπούς-Αλλογενείς. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή

Καλωσορίζουμε τους Nεοεισαχθέντες Αλλοδαπούς – Αλλογενείς  των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ του Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023 ! !

Όσον αφορά την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής αυτής κατηγορίας, οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής  από  Δευτέρα 12/9/22 έως Δευτέρα 19/9/2022.

 Οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής, αντί της αίτησης ηλεκτρονικής προεγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τα δικαιολογητικά την αίτηση που βρίσκεται στο παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Αίτηση εγγραφής για αλλοδαπούς – αλλογενής νεοεισαχθέντες φοιτητές

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο.

Σημείωση: ειδικά οι εισαγόμενοι άρρενες Κύπριοι μπορούν να εγγραφούν εφόσον έχουν τελειώσει την στρατιωτική τους θητεία ή την τελειώνουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2022. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίσουν το απολυτήριο του στρατού μετά τις 15 Νοεμβρίου και  μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2022.