Ανακοίνωση για παράταση έναρξης πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ