Ανακοίνωση για την ανάληψη Διπλωματικής – Πτυχιακής Εργασίας

Ανακοίνωση για την ανάληψη Διπλωματικής – Πτυχιακής Εργασίας

Προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών να αναλάβουν την εκπόνηση διπλωματικής – πτυχιακής εργασίας, στο τρέχον εξάμηνο, απαιτείται να κάνουν τα ακόλουθα:

  1. Να επιλέξουν ένα από τα προτεινόμενα θέματα που έχουν αναρτηθεί στο site του τμήματος
  2. Να κατεβάσουν την αίτηση ανάληψης διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας από την διεύθυνση http://www.na.uniwa.gr/application_forms/
  3. Να συμπληρώσουν την αίτηση με το επιλεγμένο θέμα η οποία θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
  4. Να καταθέσουν την αίτηση στην γραμματεία από τις 28/10/2023 έως τις 26/11/2023.

 

Υπενθυμίζονται στους φοιτητές τα εξής:

  1. Για τους φοιτητές ΠΑΔΑ ο κάθε φοιτητής εκπονεί  μόνος του τη διπλωματική του εργασία.
  2. Για τους φοιτητές ΤΕΙ η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει και από ομάδα των δύο ατόμων.
  3. Για να εξεταστεί ένας φοιτητής θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 13 εβδομάδες από την αίτηση ανάληψης της Διπλωματικής/Πτυχιακής του εργασίας.