Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και όλες οι αρμόδιες ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του, καταβάλλουν καθημερινά τεράστιες και συντονισμένες προσπάθειες, ώστε οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας να επηρεάσουν όσο το δυνατό λιγότερο τη διασύνδεση και διαρκή επαφή με τους φοιτητές και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παρόλο που η δια ζώσης εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό του ιδρύματός μας, διαπιστώνεται ότι με την ταχύτατη εξοικείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του 95% του συνόλου των προπτυχιακών μαθημάτων με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Όσον αφορά στα μαθήματα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 100%.

Βεβαίως, έχουν ανακύψει προβλήματα, όπως η μη πραγματοποίηση κλινικού έργου, εργαστηριακών ασκήσεων κλπ., τα οποία και αναμένεται να διευθετηθούν στο μέλλον.

Με την ευκαιρία, επισημαίνεται ότι, κατά την προσφορά μαθημάτων με εξ αποστάσεως διδασκαλία απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης η αναπαραγωγή και η χρήση του υλικού των μαθημάτων που διεξάγονται από απόσταση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του διδάσκοντα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, προβλέπεται να κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και, ιδίως, η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου και η ικανοποίηση όλων των αξιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.