Ανακοίνωση για την 3η Εβδομάδα της Εξεταστικής (Δευτέρα 4/3/24 – Παρασκευή 8/3/24)

Ανακοίνωση για την 3η Εβδομάδα της Εξεταστικής (Δευτέρα 4/3/24 – Παρασκευή 8/3/24)

Ανακοίνωση για την 3η Εβδομάδα της Εξεταστικής (Δευτέρα 4/3/24 – Παρασκευή 8/3/24)

Οι εξετάσεις της Δευτέρας 4/3/24, που με βάση το ισχύον πρόγραμμα επρόκειτο να γίνουν δια ζώσης, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στις αίθουσες (όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 27/2).

Σχετικά με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη 5/3 ως και Παρασκευή 8/3), ανακοινώνονται τα παρακάτω.

  • Σε περίπτωση που από την Τρίτη 5/3 η πρόσβαση στις αίθουσες του ΠΑΔΑ (Π1) είναι εφικτή, τα μαθήματα θα εξεταστούν (ημέρες-ώρες-αίθουσες) με βάση το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων. Για τα μαθήματα της Δευτέρας 4/3/24, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από το Τμήμα, ώστε να εξεταστούν δια ζώσης όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

 

  • Σε περίπτωση που από την Τρίτη 5/3 η πρόσβαση στις αίθουσες του ΠΑΔΑ (Π1) δεν είναι εφικτή, θα εξεταστούν κάποια ολιγοπληθή κυρίως μαθήματα της 3ης εβδομάδας του προγράμματος εξετάσεων, τόσο της εμβόλιμης όσο και της κανονικής εξεταστικής, με βάση το Τροποποιημένο Πρόγραμμα 3ης Εβδομάδας (βλ. παρακάτω). Ο τρόπος εξέτασης θα καθοριστεί επακριβώς μέσω ανακοίνωσης στην e-class του κάθε μαθήματος, το απόγευμα της Δευτέρας 4/3/24 οπότε και θα είναι γνωστά τα δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση στην Π1. Για τα υπόλοιπα μαθήματα της 3ης εβδομάδας που δεν θα εξεταστούν, καθώς και για τα μαθήματα της Δευτέρας 4/3/24, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από το Τμήμα, ώστε να εξεταστούν δια ζώσης όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τροποποιημένο Πρόγραμμα 3ης Εβδομάδας