Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γεωμετρική Σχεδίαση Ναυπηγικών Κατασκευών με τη Βοήθεια Η/Υ»

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γεωμετρική Σχεδίαση Ναυπηγικών Κατασκευών με τη Βοήθεια Η/Υ»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γεωμετρική Σχεδίαση Ναυπηγικών Κατασκευών με τη Βοήθεια Η/Υ» να επισκεφτούν το site του μαθήματος στη διεύθυνση https://eclass.uniwa.gr/modules/group/?course=NA183 και να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες.