Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD»

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD»

Τα εργαστήρια της Τρίτης 23 Οκτωβρίου (ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ,Δ) δεν θα πραγματοποιηθούν.
Το εργαστήριο της Πέμπτης 25 Οκτωβρίου (ΟΜΑΔΑ Ε) θα γίνει κανονικά.

Εκ του εργαστηρίου