Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γεωμετρική Σχεδίαση Ναυπηγιών Κατασκευών με τη Βοήθεια Η/Υ»

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γεωμετρική Σχεδίαση Ναυπηγιών Κατασκευών με τη Βοήθεια Η/Υ»

Τα εργαστήρια της Τρίτης 23 Οκτωβρίου (ΟΜΑΔΑ Β) και της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου (ΟΜΑΔΕΣ Γ, Δ, Ε) δεν θα πραγματοποιηθούν.
Το εργαστήριο της Τρίτης 23 Οκτωβρίου (ΟΜΑΔΑ Α) θα γίνει κανονικά.