Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD»