Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ»

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ»

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν κανονικά την Τρίτη 30 Οκτωβρίου.