Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις πρόωσης πλοίου»

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις πρόωσης πλοίου»

Παρακαλούνται οι σπουδαστές όπως προσέλθουν στο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών την Τετάρτη 17- 10 – 2018 και ώρες 13:00 – 15:00 για χωρισμό σε ομάδες.