Ανακοίνωση για το μάθημα “Ναυπηγικό Κατασκευαστικό Σχέδιο”

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ναυπηγικό Κατασκευαστικό Σχέδιο”

ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή εκ παραδρομής έχουν διαγραφεί φοιτήτριες / φοιτητές από το μάθημα, όσες και όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ζ εξάμηνο) παρακαλούνται να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass.

Ο διδάσκων

Γ. Χατζηκωνσταντής