Ανακοίνωση για το μάθημα «Πιθανότητες – Στατιστική»