Ανακοίνωση για το μάθημα NAOΜE1253: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Ανακοίνωση για το μάθημα NAOΜE1253: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα  NAOΜE1253: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ, παρακαλούνται να προσέλθουν αύριο Πέμπτη 27/2, στην αίθουσα Γ’,  στις 11:00.
Ο διδάσκων
Δ. Μητσούδης