Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023-2024 για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης

Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023-2024 για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο/11ο (αναγράφεται κατά περίπτωση ανάλογα με το εάν πρόκειται για τετραετές ή πενταετές ΠΠΣ) ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, και επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής τους στην προσεχή εξεταστική περίοδο, για μαθήματα τα οποία οφείλουν.

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου, ανεξαρτήτως της δήλωσης μαθημάτων που ενδεχομένως έχουν υποβάλει για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Η παραπάνω ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να υποβληθεί από την Δευτέρα 15/1/2024 έως και την Κυριακή 28/1/2024.

 

Εκ της γραμματείας