Ανακοίνωση εξέτασης Πρακτικής Άσκησης (πρόγραμμα ΠΑΔΑ)

Ανακοίνωση εξέτασης Πρακτικής Άσκησης (πρόγραμμα ΠΑΔΑ)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑΔΑ και επιθυμούν να εξεταστούν για την Πρακτική τους Άσκηση που εκπόνησαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι την Τετάρτη 22/06/2022, αίτηση εξέτασης Πρακτικής Άσκησης και αναλυτική έκθεση πεπραγμένων. Στη συνέχεια, να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κύριο Μ. Σέρρη (αποστέλλοντας και την αναλυτική έκθεση πεπραγμένων), προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτασης.