Ανακοίνωση επανέναρξης Πρακτικής Άσκησης από 11-05-2020

Ανακοίνωση επανέναρξης Πρακτικής Άσκησης από 11-05-2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που την περίοδο αυτή εκπονούν Πρακτική Άσκηση και την είχαν διακόψει λόγω των περιοριστικών μέτρων, ότι μπορούν να την συνεχίσουν από τη Δευτέρα 11/05/2020.

Για την επανέναρξη της Πρακτική τους Άσκησης δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο από το Τμήμα, πρέπει όμως ο εργοδότης τους να επανενεργοποιήσει την σύμβασή τους την οποία είχε θέση σε αναστολή.