Ανακοίνωση και αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2023