Ανακοίνωση και Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

Ανακοίνωση και Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

Ανακοίνωση υποτροφιών ελληνοβρετανικής συνεργασίας 2022-2023

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2023/04/2023.04.11-Ανακοίνωση-υποτροφιών-ελληνοβρετανικής-συνεργασίας-2022-2023.pdf

Επιστολή Ενημέρωσης_Ελληνοβρετανική Συνεργασία-2022-2023

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2023/04/2023.04.11-Επιστολή-Ενημέρωσης_Ελληνοβρετανική-Συνεργασία-2022-2023.pdf

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων-2022-2023

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2023/04/2023.04.11-Πρόσκληση-2022-2023-ΨΛΞΥ46ΜΤΛΗ-ΩΜ0.pdf