Ανακοίνωση προς τους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα ΠΑΔΑ

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα ΠΑΔΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα ΠΑΔΑ οι οποίοι εκπονούν ή έχουν ολοκληρώσει και παρουσιάσει τις πτυχιακές τους εργασίες να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες καθηγητές.